Menu Ko Seung Jae - Superman's Return Vietsub

Ep 233

Ngày cuối cùng ở Đài Loan, cùng nhau thả đèn lồng và ước nguyện

Ep 232 1/2

Gắp thú bông cùng chú Lưu Dĩ Hào

Ep 232 2/2

Món mỳ bò Seungjae yêu thích

Ep 231 1/2

Hai bố con lần đầu Sang Đài Loan

Ep 231 2/2

Chợ đêm ở Đài Loan

Ep 234 2/2

Seung Jae chọn Bố vs Mẹ?

Ep 234 1/2

Sinh nhật lần thứ 39 của Bố

Ep 233

Ngày cuối cùng ở Đài Loan, cùng nhau thả đèn lồng và ước nguyện