Menu Ko Seung Jae - Superman's Return Vietsub

Ep 225

"Chị đẹp mua đồ ăn ngon cho anh" Alice nuna

Ep 185

Seungjae và Bố có kiểu tóc mới + Seungjae nói chuyện với người Moroco

Ep 224 2/2

Ngày Tết Thiếu Nhi cùng Seung Jae

Ep 224 1/2

Ngày Tết Thiếu Nhi cùng Seung Jae

Ep 223

Heo Con tới nhà chơi

[WE KID] Little devoted daughter ‘Choi Myung Bin’ ‘I want to give you everything.’

Bài hát: ‘I want to give you everything.’ Bài hát xuất hiện trong tập mà Seungjae vinh danh bố. :)